Sjuksköterskor

Liselott Thomelius

Chefsjuksköterska

Anna-Brita Fuhr Dahm

Distriktssköterska

Jessica Carmström

Distriktssköterska

Eva Fischbach

Distriktssköterska

Hanna Juntti Sturelind

Distriktssköterska
föräldraledig

Daniela Jansson

Sjuksköterska

Klara Ott

Sjuksköterska

Maria Berggren

Sjuksköterska

Nahida Rafat

Sjuksköterska
föräldraledig

Ellen Nygren

Sjuksköterska

Undersköterskor

Carina Eikner

Eva West

Marilyn Morfa